Ambulance psychoterapie - adresa: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, Dům techniky - 2.p., č. dveří: 2062

KI pro PČR, IZS a událostí zasažené na UK 

služba je poskytována také telefonicky či on-line: 1x - ZDARMA 
Ambulance psychoterapie Kladno

Mgr. et Mgr. Radka Guyazová, MBA, DiS.

 • magistra komunikace a aplikované psychoterapie, Pražská VŠ psychosociálních studií, akr. MŠMT ČR

 • magistra policejního managementu a kriminalistiky, PAČR v Praze (Univerzitní státní policejní VŠ)

 • akreditovaná psychoterapeutka (systémové, systemické a komunikační pojetí, včetně narativního směru), výcvik: GI - ISZ - Mgr. I. Úlehla, Mgr. Z. Macek, akr. Česká lékařská společnost JEP a EAP

 • akreditovaná koučka, Koučink Centrum s.r.o. Praha - ICF, ACSTH, akr. MŠMT ČR

 • systemická supervizorka, výcvik: Institut Hermés Praha - MUDr. F. Matuška, zapsána v seznamu S - ČAP

 • krizová interventka (KI a TKI), D-o.s. Liberec, akr. ČAPLD, ČAS, MPSV ČR

 • CŽV Psychologie pro forenzní praxi, FF PS UK v Praze - PhDr. M. Urbanová, CSc.

 • MBA Leadership, Ústav práva a právní vědy o.p.s. Praha, akr. IES, IADL

 • diplomovaná specialistka prevence kriminality, TRIVIS s.r.o. Praha, akr. MŠMT ČR

 • 20 let v pomáhajících profesích - praxe ve státních i neziskových organizacích: odborné psychosociální poradenství, case management, práce na projektech: penitenciární a postpenitenciární péče, krizové intervence, terapie klientů s psychiatrickou diagnózou, a soukromá praxe pro širokou veřejnost

členka České asociace pro psychoterapii z.s., řádné členství, IČ ČAP: 58885401

Kdy přijít: nejste v pohodě, máte zdravotní (psychické či fyzické) nebo sociální obtíže. Chcete porozumět ...

WHO World Health Organization – SZO Světová zdravotnická organizace:

Duševní zdraví je nedílnou součástí zdraví; ve skutečnosti není zdraví bez duševního zdraví. Duševní zdraví je stav pohody, ve kterém si jedinec uvědomuje své vlastní schopnosti, dokáže se vyrovnat s běžnými životními stresy, může produktivně pracovat a může být přínosem pro svou komunitu. Je základem naší kolektivní a individuální schopnosti myslet, vnímat emoce, vzájemně se ovlivňovat, vydělávat si na živobytí a užívat si života. Na tomto základě může být podpora, ochrana a obnova duševního zdraví považována za zásadní zájem jednotlivců, komunit a společností na celém světě.

Poskytuji služby: preventivní, podpůrné (jste-li v péči lékaře), následné.

Na poskytované služby přispívají tyto zdravotní pojišťovny, včetně Oborové zdravotní pojišťovny (OZP - VITAKARTA):

Služby - individuální konzultace:

Aplikovaná psychoterapie

cílené intervence pro duševní pohodu, pacienti s diagnózou

 • Út/St - v provozovně

 • Pá - I-PAS (on-line)

 • příspěvek od pojišťoven

Cena: 900.- Kč / 50 minut

Systemická psychoterapie

krátké úvahy s dlouhodobým účinkem zaměřené na řešení

 • Út/St - v provozovně

 • Pá - I-PAS (on-line)

 • příspěvek od pojišťoven

Cena: 900.- Kč / 50 minut

Narativní psychoterapie

sdílením a jinými pohledy vytváříte nový příběh vašeho života

 • Út/St - v provozovně

 • Pá - I-PAS (on-line)

 • příspěvek od pojišťoven

Cena: 900.- Kč / 50 minut

Externí koučink

dobře vydefinovaný cíl umožňuje jít svou cestou, vede k wellbeing

 • Út/St - v provozovně

 • informace pro firmy viz níže

 • podnikatelé odečet z daní

Cena: 1.200.- Kč / 50 minut

Leadership

vedení je umění a je měřitelné spokojeností vaší i zaměstnanců

 • Út/St - v provozovně

 • informace pro firmy viz níže

 • podnikatelé odečet z daní

Cena: 1.200.- Kč / 50 minut

Ponk - pracovní stůl

podpora není kontrola - supervize a krizové intervence pro pomáhající - PČR, MP Kladno, IZS, zdravotníci, sociální pracovníci (státní i NNO)

 • Út/St - v provozovně

 • Pá - I-PAS (on-line)

 • příspěvek od pojišťoven

 • započitatelné v rámci individuálních supervizí (i pro psychoterapeuty - ČAP)

Cena: 900.- Kč / 50 minut

Služby - skupinky:

Svépomocné kolečko - 2 / 4 os.

rodina i týmy spolupracují, když ví, co vzájemně potřebují (párová, rodinná, skupinová, týmová sezení)

 • Út/St - v provozovně

 • příspěvek od pojišťoven

 • podnikatelé odečet z daní

Cena: 1.200 .- Kč / 90 minut

cena je celkem - hradí 1 osoba

Čtvrtky - 2 / 4 os.

systemické čtvrtky jsou nástrojem vhledů, tzn. vytvořit si obrázek :) - služba je na objednání - čtvrtek

 • započitatelné v rámci skupinové supervize pro pomáhající (i psychoterapeuty - ČAP)

 • příspěvek od pojišťoven

 • podnikatelé odečet z daní

Cena celkem: 1.200.- Kč / 90 minut

Neformální pečující - 1 / 2 os.

v rámci rigorózní práce PAČR v Praze podpora pro pečující o nemocného či seniora (viz také dotazník)

 • Út/St - v provozovně

 • příspěvek od pojišťoven

Cena: 600.- Kč / 90 minut

cena je celkem - hradí 1 osoba

Ambulance psychoterapie Kladno

Jak se objednat?

Klikněte na OBJEDNÁVKA SLUŽBY - zvolte službu, termín v kalendáři, datum a čas, proveďte platbu. Ceny jsou konečné, nejsem plátcem DPH. Storno je možné 48 hodin před termínem, administrativní poplatek činní 100.- Kč, více viz PPS. Platby v hotovosti jen po předchozí dohodě. Objednání služby je závazné. Služba je poskytována na základě platných právních předpisů ČR, v rámci Podmínek poskytnutí služby (PPS), ustanovení na ochranu osobních údajů, GDPR, a podmínek České asociace pro psychoterapii z.s. (ČAP): www.czap.cz

Út/St - úterý a středa v kalendáři, služba poskytována osobně v provozovně. Čtvrtky - na objednání. I-PAS, viz níže - individuální PÁTEČNÍ služby - Psychoterapie a Ponk ON-LINE (v kalendáři ji objednejte s platbou na pátek).

Příspěvky na služby - poptejte u své pojišťovny. Hradíte plnou cenu za sezení, následně je Vám vydána faktura, na základě té do 3 měsíců můžete nárokovat příspěvek, jehož výši zjistíte předem na stránkách uvedených pojišťoven. VZP - na službu přineste kartu pojištěnce, OZP 207 - program VITAKARTA.

Podnikatelé - služby je možné odečíst z daní (výdaje, náklady) - Poradenská a konzultační činnost, vzdělávání.

I-PAS - Individuální PÁTEČNÍ služby (Psychoterapie, Ponk) - on-line konzultace - cena: 900.- Kč / 50 minut

I-PAS 

Duševní pohoda (WHO: mental wellbeing) - prezentace pojišťoven ČR – vybrané programy podpory duševního zdraví a jak se mohou připojit státní či soukromé firmy?

VZP - Důležitou součástí našeho celkového zdraví je i duševní zdraví, o které je nezbytné pečovat. V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek až 5.000.- Kč. Jedná se o podporu (terapie) u spolupracujícího terapeuta, která může mírnit nebo odstranit problém, nemoc či poruchu. Podpora může být poskytnuta prezenčně či online, a to individuálně, společně s rodinou či skupinově. Příspěvek je určen pojištěncům až na 10 sezení (maximální výše příspěvku je 500.- Kč na 1 sezení). Na prvním sezení sdělíte vaše číslo pojištěnce, sezení můžete absolvovat od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, počet sezení určuje terapeut na základě svého odborného posouzení. Evidenci sezení včetně potvrzení o úhradě zajišťuje terapeut (evidence je k dispozici online náhledem do Kontroly návštěv u VZP ČR).

ZP MVČRPsychoterapeutické poradenství: Proč je to důležité? Přibývá dospělých s úzkostnými poruchami, depresemi a dalšími duševními potížemi. S těmito, a dalšími problémy, může pomoci návštěva psychoterapie. Přispíváme dospělým až 4.000.- Kč, na až 10 sezení (konzultací) u psychoterapeuta (tedy 400.- Kč na 1 sezení). Psychoterapeutické poradenství je poskytováno vybranými kvalifikovanými psychoterapeuty v soukromých praxích. Příspěvek lze čerpat výhradně na služby psychoterapeutů uvedených v Seznamu psychoterapeutů (www.czap.cz), a to na individuální, párové, rodinné i skupinové konzultace. Žádost o příspěvek je možné podat do 3 měsíců od úhrady produktu nebo služby, od 5. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit vyplněný formulář.

FIRMY – Firemní „pohoda“ je rostoucí trend. Stále více společností si uvědomuje výhody podpory zaměstnanců vedoucí ke spokojenosti na pracovišti. Když jsou zaměstnanci šťastní a zdraví, jsou produktivnější, angažovanější a méně si vezmou volno z důvodu nemoci. Co přesně ale „wellbeing“ znamená? Jde o pohodu fyzickou (spánkový režim), emoční (vyrovnávání se s tlakem, stresem, předcházení syndromu vyhoření), sociální (pozitivní vztahy s ostatními), intelektuální (učení, zvídavost, kreativita), duchovní (smysl a účel života). A jak jej mohou firmy propagovat mezi svými zaměstnanci? Osvětou programů od zdravotních pojišťoven, firemním objednáním služeb pro své zaměstnance (externí koučink, leadership, PONK), příspěvkem na službu pro vybraného zaměstnance, u kterého mají zájem na rozvoji jeho potencionálu.

Kontakt:

Ambulance psychoterapie s.r.o., IČ: 199 41 005

Provozovna: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno

Telefon: 725 022 885

E-mail: ambulance-psychoterapie@email.cz

Provozní doba: pondělí až pátek, od 10.00h do 17.00h

Upozornění: Všechny služby Ambulance psychoterapie s.r.o. jsou poskytovány pouze dospělým a svéprávným osobám, nejedná se o služby zdravotnické, psychologické, sociální, ani právní, dle zvláštních předpisů. Psychoterapie je samostatný obor, stejně jako další služby je komunikační dovedností, viz PPS.

Věda: Neuroplasticita znamená, že neurony v mozku mají schopnost formovat nové spoje a modifikovat stávající. S tím jim pomáhá, podle zjištění lékařů odborníků, také mezilidská komunikace, tzv. dialog, slova. Odborné psychoterapeutické služby poskytují prostor k těmto změnám.

Dovolte si být sami sebou, sdílet co Vás trápí, přijímat i dávat.